Zelena destinacija Sevnica v okviru Zelene sheme slovenskega turizma

Občina Sevnica je bila kot turistična destinacija, skladno z vsemi prizadevanji na področju trajnosti, v letu 2018 ocenjena s srebrnim znakom Slovenia Green Destination. S srebrnim znakom je pridobljena potrditev, da je Sevnica turizmu, okolju, obiskovalcem in turistom prijazna destinacija.

Kaj je Zelena shema slovenskega turizma?

Gre za celovito zasnovan nacionalni sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh stebrih trajnostnega razvoja, okoljskem, družbenem in ekonomskem. Shema, katere lastnik je Slovenska turistična organizacija (STO), je namenjena tako destinacijam (kot destinacija se praviloma predstavi ena ali pa izjemoma več občin skupaj) kot tudi ponudnikom turističnih nastanitev, parkom in turističnim agencijam.

V zeleni skupini za pridobitev srebrnega znaka Slovenia Green Destination so sodelovali predstavniki zavoda KŠTM Sevnica in Turistične agencije Doživljaj Posavje, Občine Sevnica, Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica in Turistične zveze občine Sevnica, pa tudi Zavod za gozdove Slovenije, Kozjanski park in celjska območna enota Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. Preko različnih aktivnosti so zbirali podatke o trajnosti sevniškega turističnega razvoja ter osveščali lokalno prebivalstvo, gospodarstvo, obiskovalce in preostale deležnike o pomenu trajnostnega turizma.

V Sloveniji je danes sicer skupno 37 destinacij, 23 ponudnikov nastanitev, trije naravni parki in dve agenciji, ki prisegajo na zeleno strategijo in se ponašajo z znakom Slovenia Green.

Znak »Slovenia Green« so do danes pridobili:

  • 59 turističnih destinacij,

  • 72 ponudnikov nastanitev,

  • 4 naravni parki,

  • 8 turističnih agencij,

  • 4 turistične znamenitosti,

  • 12 restavracij in

  • 1 plaža.

Lokacije so dostopne na interaktivnem zemljevidu, zelena zgodba Slovenije pa je predstavljena na straneh https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-shema-slovenskega-turizma


 Periodično poročilo zelene destinacije Sevnica


Srebrni znak Slovenia Green Destination še uradno doma