Zelena destinacija Sevnica v okviru Zelene sheme slovenskega turizma

Občina Sevnica je bila kot turistična destinacija, skladno z vsemi prizadevanji na področju trajnosti, v letu 2018 ocenjena s srebrnim znakom Slovenia Green Destination. S srebrnim znakom je pridobljena potrditev, da je Sevnica turizmu, okolju, obiskovalcem in turistom prijazna destinacija.


V zeleni destinaciji Sevnica so prejemniki trajnostnih zelenih znakov tudi: 

Image title

Image title

Image title

  • Gostilna Repovž - prejemnik znaka Slovenia Green Cuisine in Slovenia Green Accommodation

Image title

Image title

Image title

Image title


Za izvajanje načel Slovenia Green Destination v občini Sevnica je zadolžena Zelena skupina, v kateri sodelujemo predstavniki KŠTM Sevnica in Turistične agencije Doživljaj Posavje, Občine Sevnica, Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica, Turistične zveze občine Sevnica, Zavoda za gozdove Slovenije, Kozjanskega parka in Celjske območne enote Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. Zelena skupina zbira podatke o trajnosti sevniškega turističnega razvoja ter osvešča lokalno prebivalstvo, gospodarstvo, obiskovalce in preostale deležnike o pomenu trajnostnega turizma. 


Kaj je Zelena shema slovenskega turizma?

Gre za celovito zasnovan nacionalni sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh stebrih trajnostnega razvoja, okoljskem, družbenem in ekonomskem. Shema, katere lastnik je Slovenska turistična organizacija (STO), je namenjena tako destinacijam (kot destinacija se praviloma predstavi ena ali pa izjemoma več občin skupaj) kot tudi ponudnikom turističnih nastanitev, parkom in turističnim agencijam, turističnim znamenitostim, restavracijam in plažam. Več informacij o Zeleni shemi slovenskega turizma na https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-shema-slovenskega-turizma