Nahajališče rumenega sleča

Slovensko ime rumeni sleč in tudi strokovno Rhododendron luteum je dobila vrsta zaradi rumene barve cvetov. Pogosto se uporablja tudi ime azaleja, ki izhaja iz zastarelega strokovnega imena Azalea pontica. To ime razkriva največje območje razširjenosti vrste, ki obsega tudi območje Pontskega hribovja v Mali Aziji. Poleg treh večjih sklenjenih območij je po Evropi raztresenih še nekaj manjših. Eno izmed teh je tudi nahajališče pri Boštanju, ki je po velikosti največje v Sloveniji.

Nahajališče pri Boštanju je opredeljeno kot naravna vrednota državnega pomena in je del evropskega ekološkega omrežja Natura 2000.

Vse kaže, da je rumeni sleč v Sloveniji naravno razširjen in velja za rastlinskega posebneža, saj se pojavlja najmanj 1000 km od večjih sklenjenih območij razširjenosti. Ta oddaljenost je najprej napeljala na dvom o njegovi naravni razširjenosti na naših tleh. Enake rastiščne razmere na slovenskih nahajališčih, odkritje novih nahajališč in njihova medsebojna oddaljenost nakazujejo, da je rumeni sleč samonikla domorodna vrsta.

V svetu je do zdaj znanih 1300 vrst slečev, v Evropi 6, od teh tri vrste v Sloveniji. Poleg rumenega še rjasti in dlakavi sleč, vsi pa so strupeni.