Plovba po Savi

Sava je najdaljša slovenska reka, ki si je uredila svojo pot med polji po sredini občine Sevnica. Široka dolina je od nekdaj ključna transportna, kmetijska, ribolovna in čedalje pomembnejša turistična danost.

Na njenem toku v občini Sevnica so za tremi jezovi hidroelektrarn nastala tri akumulacijska jezera. Na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Boštanj je mogoča tudi plovba plovil na nemotorni in motorni pogon, ki jih na jezero splavite v Pristanu Orehovo. Sevnica ima plovbo po Savi urejeno z državno uredbo in občinskim odlokom, temu pa so prilagojena tudi pravila plovbe, ki jih lahko zainteresirani najdejo na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si/plovba).