Športni ribolov

Ribiški riverji s katerimi gospodari RD Sevnica:


BELIČARSKI REVIRJI

 • SAVA od izliva Črnega potoka do izliva Blanščice

 • MIRNA od lesenega mostu v Boštanju do izliva v Savo

 • MIRNA od mostu Križišče gorvodno do železniškega mostu v kraju Mirna

MUHARSKI REVIR:

 • MIRNA od izliva Grahovice v Boštanju gorvodno do mostu Križišče

SALMONIDNI REVIRJI:

 • BLANŠČICA od izliva v Savo gorvodno do gasilskega doma Poklek in levi krak

 • HINJA od izliva v Mirno gorvodno do razcepitve v dva kraka, RAZEN REZERVATA!

 • MIRNA od železniškega mostu v kraju Mirna gorvodno do Moravč

 • BISTRICA od prosvetnega doma Šentrupert gorvodno do izliva potoka Bena

CIPRINIDNI RIVERJI:

 • RIBNIK LOKE (pri ribiškem domu)

 • RIBNIK MIRNA (tako imenovan bazen)

 • Ribnik SEVNICA (nahaja se za Kopitarno)

 • Ribnik KRMELJ

 • Ribnik BRUNA VAS

 • Ribnik PRELESJE

 • Ribnik ŠTRIT

 • Ribnik GUSTAV KRMELJ


Ribiška družina Sevnica ima sedež v bližini Sevnice: Ribiški dom, Zavratec 34.

Pri ribiškem domu se nahaja ribnik Loke in Gostišče pri ribniku.

V RD imajo tudi muharsko sekcijo in sekcijo za ribolov rib s plovcem.

Spletna stran RD Sevnica: rdsevnica.si/rdsevnica/Domov/Domov.html

Spletna stran Muharske sekcije: rdsevnica.si/rdsevnica/Prva_stran.html

Spletna stran sekcije ribolova rib s plovcem: rdsevnica.si/rdsevnica/LRP.html

Dober prijem!